• Προστατευόμενo Διαμερίσμα Ταύρου

  Η λειτουργία του προστατευόμενου διαμερίσματος «Αλθαία» ξεκίνησε το Μάρτιο του 2013 στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος αποκατάστασης. Στόχος του προγράμματος προστατευμένης διαβίωσης είναι η σταδιακή κοινωνική ενσωμάτωση, η αποδόμηση του στίγματος του ψυχιατρικού ασθενούς διαμέσου της στοχευμένης ψυχοκοινωνικής φροντίδας. Αποσκοπεί στην προετοιμασία και ενδυνάμωση των περιθαλπομένων προκειμένου να ενταχθούν στον ευρύτερο κοινωνικό στίβο.

  Οι θεραπευόμενοι που διαμένουν στο διαμέρισμα είναι συνολικά τέσσερις. Και οι τέσσερις προέρχονται από το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Η ευκολία προσαρμογής των περιθαλπομένων αντανακλάται στην συμμετοχική παρουσία τους στο σύνολο των θεραπευτικών δράσεων που έχουν αναπτυχθεί με στόχο την αύξηση της παραγωγικής λειτουργικότητας τους.
  Η συλλογιστική λειτουργίας του προστατευόμενου διαμερίσματος διέπεται από θεραπευτικές παρεμβάσεις η σύνθεση των οποίων προάγουν την σταδιακή αυτονόμηση και ανεξαρτησία των ενοίκων. Οι παροχές της προστατευμένης στέγης είναι οι ακόλουθες:

  -Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
  -Εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση.
  -Μέριμνα σε κοινωνικοπρονοιακά θέματα και διευθέτηση ατομικών υποθέσεων.
  -Θεραπευτικές δράσεις με στόχο την ανάδειξη και ενδυνάμωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ενοίκων.
  -Συνεργασία με τις οικογένειες των ενοίκων και διατήρηση τακτικής επικοινωνίας.
  -Δραστηριότητες οι οποίες αφορούν την αυτοεξυπηρέτηση ως προς τις οικιακές εργασίες (μαγειρική, ζαχαροπλαστική, χρήση οικιακών συσκευών).
  -Εκπαίδευση σε δραστηριότητες που αφορούν την καθημερινή λειτουργία του διαμερίσματος (καθαριότητα, αγορά προϊόντων ημερήσιας κατανάλωσης, λαϊκή αγορά, πληρωμή λογαριασμών).
  -Διαχείριση χρημάτων.
  -Ψυχαγωγικές δραστηριότητας (έξοδοι, εκπαιδευτικές εκδρομές, παίξιμο χαρτιών, επιτραπέζια παιχνίδια).
  -Δραστηριότητες νοητικής ενδυνάμωσης (ανάγνωση βιβλίου, εφημερίδας).
  -Αθλητικές δραστηριότητες (Κολύμβηση, Ποδηλασία, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Καλαθοσφαίριση, Μπόουλινγκ).
  Επιπροσθέτως στα πλαίσια της στοχευμένης θεραπευτικής ψυχοκοινωνικής παρέμβασης πραγματοποιούνται εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα. Πρόκειται για θεραπευτικές ομάδες οι οποίες πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του Επιστημονικού προσωπικού της δομής στον χώρο του διαμερίσματος. Απώτερος σκοπός είναι η στοχευμένη θεραπευτική δράση ώστε να επιτευχθεί η συναισθηματική απελευθέρωση των ενοίκων καθώς και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας. Διαμέσου των ομάδων δύναται να βελτιωθεί η ενεργός εμπλοκή του θεραπευόμενου στη συνολική θεραπευτική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα:
  -Ομάδα Εικαστικής Θεραπείας. Αποτελεί ένα είδος εκφραστικής θεραπείας που χρησιμοποιεί την δημιουργικότητα για την βαθύτερη κατανόηση ενδοψυχικών συγκρούσεων και ερμηνείας αυτών. Η συγκεκριμένη θεραπευτική δράση έχει συνεπικουρικό ρόλο στο ολοκληρωμένο μοντέλο θεραπευτικής αντιμετώπισης. Πρόκειται για μια ειδικευμένη εξωλεκτική τεχνική θεραπείας.
  -Ομάδα Ενοίκων-Προσωπικού. Πρόκειται για διαδραστική σχέση των ενοίκων με το προσωπικό καθώς και διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ τους. Στόχος είναι η απόκτηση εναισθησίας, η βελτίωση της αυτοεπίγνωσης των θεραπευόμενων καθώς και αύξησης της αντίληψης της πραγματικότητας.
  - Ομάδα Γενικών Γνώσεων. Έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και στοχεύει στην πληροφόρηση των ενοίκων σχετικά με σημαντικά γεγονότα της ιστορίας. Η παρουσίαση της ομάδας γίνεται με τη βοήθεια έντυπου υλικού(όπως φωτογραφιών) καθώς και με την προβολή ανάλογων ταινιών που σχετίζονται με το θέμα παρουσίασης.
  -Ομάδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στοχεύει στη σταδιακή επιμόρφωση των ενοίκων. Μπορεί να συμβάλει στην ανάκτηση της χαμένης αυτοεικόνας και γενικότερα στη βελτίωση της νοητικής ικανότητας των ψυχικά πασχόντων.
  Η Επιστημονική θεραπευτική ομάδα που στελεχώνει το προστατευόμενο διαμέρισμα και εποπτεύει το θεραπευτικό σχέδιο δράσης αποτελείται από τις κάτωθι ειδικότητες:
  -Επιστημονικά Υπεύθυνος- Ψυχίατρος
  -Συντονίστρια
  -Ψυχολόγος
  -Κοινωνική Λειτουργός
  -Εργασιοθεραπεύτρια
  -Προϊσταμένη Νοσηλείας