• Φιλοσοφία

  Το κίνημα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης παρέχει στεγαστικές, θεραπευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές υπηρεσίες, αναπτύσσοντας δραστηριότητες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ενισχύοντας την συμμετοχή σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και σε δραστηριότητες κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης.

  Με στόχο το ψυχικά δυσκολεμένο υποκείμενο να βρεί μια θέση και να λειτουργήσει ως ενεργός κρίκος του κοινωνικού δεσμού.

  Πραγματώνεται μέσα απο μια σειρά λειτουργιών όπως:

  • την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας
  • την προαγωγή της πρόληψης μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων αγωγής υγείας της κοινότητας και άλλων κατάλληλων προγραμμάτων
  • την επανένταξη στο κοινωνικό περιβάλλον με ανάλογη υποστήριξη
  • την αναγνώριση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους
  • την υποστήριξη και την ανάπτυξη του προσωπικού κοινωνικού τους δικτύου
  • την υποστηρικτική συμβουλευτική συνεργασία με τις οικογένειές τους
  • την προώθηση της ευαισθητοποίησης και του αποστιγματισμού
  • της συνεχή εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ψυχικής υγείας
  • την ανάπτυξη της έρευνας σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο
  • τη δημιουργία δικτύων για την ψυχική υγεία μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικές ομάδες
  • την ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των αρμόδιων εξειδικευμένων φορέων για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας, μέσω της δημιουργίας και παραγωγής εντύπων, περιοδικών, βιβλίων, ταινιών, κ.ά.
  • την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού
  • την υποστήριξη των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των ψυχικά ασθένων και των οικογενειών τους