• Οικοτροφεία

  Τα οικοτροφεία της Α.Μ.Κ.Ε. Αλθαία λειτουργούν στον Τάυρο Αττικής και στην Περαία Θεσσαλονίκης από τον Αύγουστο του 2006.

  Η λειτουργία των οικοτροφείων εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, με θεμέλιο στόχο την έξοδο των ψυχικά ασθένων απο τα δημόσια ψυχιατρεία, υπό το πρίσμα της αποασυλόποιησης και της κοινωνικής επανένταξης.

  Στα οικοτροφεία, λειτουργούν εξατομικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στο γενικό πλαίσιο των αναγκών των ψυχικά ασθενών.

  Στόχοι:

  • Η ψυχιατρική, παθολογική, ψυχοθεραπευτική, κοινωνικο-αποκαταστασιακή τους φροντίδα
  • Η προαγωγή της αυτονομίας και της ικανότητας αυτοφροντίδας
  • Η εναισθησία
  • Η βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Η ομαδικότητα
  • Η ενθάρρυνση της κοινωνικής τους συμμετοχής
  • Η διασφάλιση της ποιότητας
  • Η πρόληψη της μόνιμης αναπηρίας και ανικανότητας
  • Η μείωση των συμπτωμάτων του ιδρυματισμού
  • Ο αποστιγματισμός
  • Η διασύνδεση με το οικογενειακό δίκτυο/οικογενειακή θεραπεία
  • Η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων
  • Η προεπαγγελματική και επαγγελματική τους αποκατάσταση
  • Η διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού
  • Η λειτουργία δράσεων στην κοινότητα
  • Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων
  • Η έρευνα

   

  Μια μέρα στο οικοτροφείο…

  Oι 'ενοικοι κατά το διάστημα της διαμονής τους στο οικοτροφείο δέχονται εξειδικευμένη ατομική θεραπεία (ατομικές συνεδρίες, φαρμακοθεραπεία, art-therapy, ομάδες, κ.ά.). Συγχρόνως, ακολουθώντας τις αρχές της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η λειτουργία του θεραπευτικού πλαισίου δίνει την δυνατότητα καθημερινής συμμετοχής σε ειδικά προγράμματα που αναπτύσσονται εντός του οικοτροφείου με στόχο τόσο θεραπευτικό (ομαδικές συναντήσεις κοινότητας, δημιουργική απασχόληση, δραματοθεραπεία, χοροθεραπεία...) όσο και αποκαταστασιακό σε επίπεδο κοινωνικής επανένταξης (καθημερινές έξοδοι στην κοινότητα, πολιτιστικές δραστηριότητες όπως θέατρο, κινηματογράφο, μουσεία, συμμετοχή σε γιορτές/εκδηλώσεις, εκδρομές, διακοπές, επαγγελματική επανένταξη…).