• Ημερολόγιο 2011

    Τι είναι κρυφό στο φανερό...

    Δημιουργήσαμε ένα ημερολόγιο, όπου η κάθε μέρα, μας φανερώνει κάτι... ένα γράμμα, που στο σύνολό του φτιάχνει μία ιστορία.

    Σαν να θέλαμε να συμβολοποιήσουμε με κάποιον τρόπο τη δουλεία μας...

    Που μέρα με την μέρα, γράμμα-γράμμα, λέξη-λέξη, προσπαθούμε να αναδομήσουμε την ιστορία του κάθε υποκειμένου... να ξύσουμε το γκρίζο...

    Το ημερολόγιο σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Design Park και έλαβε βραβείο ΕΒΓΕ