• Δωρεές / Χορηγίες

    Η συμβολή σας στο έργο μας με τη συνεχή υποστήριξη σας στις δύσκολες αυτές στιγμές που ζούμε... μας είναι πολύ σημαντική.
    Εκ μέρους των ενοίκων και της πολυκλαδικής θεραπευτικής ομάδας...
    Σας ευχαριστούμε θερμά!